Bericht:

09:01 16-03-2012
Marijke Bijlsma
PROFICIAT sportvrouw van het jaar , je hebt het verdiend!!
Succes met je trainingen.

Groet uut Warten
10:49 10-03-2012
Enny van der Wiel.
Hoi Marit,
Ik heb gisteren erg genoten van jouw verhalen over de lange weg die je hebt afgelegd van optimistzeilertje naar wereldkampioen en olympisch kandidaat. De leden van Frisia zaten vol leuke vragen en nu snappen we veel meer van jouw manier van werken. Keihard werken, mag je wel zeggen.
En natuurlijk ook nogmaals heel erg bedankt voor de giften voor de bouw van het Zeilcentrum Grou. Super, super!!!
Succes straks in Palma, Isla Bonita.
Hartelijke groet,
Enny
20:56 29-02-2012
B. en J. de Vries -P
Blinder Marit en Roelof; wat ha wy hjir prachtich op redens de feart út kind en . . . wat bart der op 8-2-12 op 'e Aldfeart tichtby Raerd? Dêr streekje ik Anneke c.s. temjitte. No, doe oan ´e poeiermolke en koeke op ´e Slotsdyk 4; hiel gesellich efkes sitten en jimme mar skreppe yn it wetter en wy der fleurich oer hinne ride . . .
Mar, alle sukses op it paad nei de Olympyske spullen tawinske! Janny en Bareld.
07:55 27-01-2012
G de B
Potferdikkie.
Pak oan die Chinees.
It kin nog wol.
Ff trochsette.

Greidenman
 
Ad
08:56 26-01-2012
Gerard B
Ff trochsette yn Miami.
It begong poerbêst en no de bealch d;r wer fol op.
Hâld it earts plakje fêst en lit se in poepke rûke dêr.

Suk6 fan de Greidenminskjes nr. 16
07:49 25-01-2012
Alida
Beste Marit,
Ek hoop jy kan die mail verstaan. Ek kan Nederlands lees en verstaan, maar ongeluk kan ek nie skryf of praat nie. In elke geval, ek wens jou al die beste toe en is seker dat jy baie gemaklik sal wen. My seun, Stefano, neem nou tans deel aan die Rolex Miami Cup. Hy is nog jonk en het baie om te leer, maar geniet die ondervinding. Voorspoed vir die Olumpiese Spele!
Groete van 'n baie warm en sonnige Suid Afrika xxx
23:51 06-01-2012
B. en J. de Vr.- P.
Bêste Marit en famylje,
Wat in wike . . . Tusken utersten yn 't libben no it ljocht fan machtige útdagings yn 2012 temjitte. Fia ~"tongersdei Beppe 75"~ praat mei Mem, Heit, Roelof en Anneke. Doe ynienen ek noch - modern kommunikatyf - mei dy, Marit; prachtich! Ja; no Roelof yn "syn einspurt" foar de nominaasje. . . In gloarjeryk 2012 mei-inoar tawinske! Raerd; Janny en Bareld de Vr. - P.
16:51 23-12-2011
anneke en sake
Hallo Jeen,Klaske,Roelof,Anneke en Marit,

Wat een belevenissen allemaal!! Jullie doen het allemaal super goed. Ieder op zijn eigen manier. Het is geweldig! Van Marit denk ik dat het komt omdat ik de eerste week van haar toen nog jonge leventje goed voor haar heb gezorgd.
Maar ik denk dat de discipline door Jeen en Klaske goed is bijgebracht. Op zondagmorgen eerst naar het zwembad en dan wel 20 baantjes zwemmen!! Maar het heeft jullie wel heel veel gebracht!! Heel veel succes verder.
Groeten Anneke Wijbenga
19:54 20-12-2011
Enny
Hoi Roelof,
Weer terug in Nederland en morgen een Delta Lloyd feestje, hoorde ik.
Jongen, wat hebben we in de rats gezetenin tijdens Perth. Gelukkig bleek dat jouw kansen voor de nominatie voor de OS er nog steeds zijn. En terecht!!!!!!
Nu eerst even tijd voor rust om met Anneke (ook weer hartelijk welkom in Nederland!!) Marit en heit en mem lekker Kerstmis door te brengen. Veel plezier en hartelijke groet uit Grou.
12:09 17-12-2011
Arnold
Hey Roelof,
Wat in feest ha wy fan'e wike hân; jammer genoch gong it dy yn Perth net hielendal foar de wyn. Marrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr de kâns is d'r noch en in ECHTE Bouwmeester bist en dy grypt sa'n kâns mei beide hannen oan. No lekker genietsje mei famylje en freonen yn it Heitelân en dan wurdt 2012 EK dyn jier.
Goeie weromreis jonge.

Bouwmasters fan'e Haadstrjitte.
10:41 17-12-2011
Gerard B
Roelof,

Nog steeds in de race voor Weymouth 2012.
Al is de concurrent nog zo snel in Weymouth achterhaalt Roelof hem wel......

No earst mar wer nei Warten en wer sûn wurde.

Oant nije wike.

De Greidenmantsjes en wyfkes.
20:40 16-12-2011
Wêz Warber
Marit,

Namens iedereen van Wêz Warber, hartelijk gefeliciteerd met deze behaalde titel. Jeen en Klaske en de rest van de familie ook gefelicteerd. En nu op naar de OS 2012.

Groeten uit Goutum.
13:50 13-12-2011
B. en J. de Vr. - P.
Ah goeie Marit ; Wat kinne wy no noch sizze . . . Bylden - wurden - radio - kranten - tillevyzje . . . It tilde allegear op mei ~ Marit Bouwmeester Wrâldkampioen ~ Noch ien wurd dan mar: Al-der-ge-wel-dichst ! De lokwinsken fan Bareld en Janny de Vries - Pietersma foar dy spesjaal, mem en heit en dyn Wartenster famylje om dy hinne! En no tûmkje foar broer Roelof . . .
22:24 12-12-2011
Enny
Eerste dag zit erop, Roelof. Mooi voorin!
Zet hem op; we zullen aan je denken en wensen je héél veel succes.
Hartelijke groeten uit Grou van ons allemaal
20:15 12-12-2011
Harm en Iteke
He Marit,

Super! Fan herte lokwinske mei dizze geweldiche titel!!!

Groetnis Harm en Iteke, Tytsjerk
Berichten: 76 t/m 90 van de 286.
Aantal pagina's: 20
Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder